🌾🌿🌾. ‌ازخودخدا. ۝

🌾🌿🌾
#نقل‌ازخودخدا
۝
شیخی از شاگردش پرسید:
چند وقت است ڪه در ملازمت من هستی؟
شاگرد جواب داد: حدودا سی و سه سال.
شیخ گفت: در این مدت از من چه آموختی؟
شاگرد: هشت مسئله.
شیخ گفت:
إنا لله وإنا إلیه راجعون! مدت زیادی از عمر من با تو گذشت و فقط هشت چیز از من آموختی‌!؟

شاگرد: ای استاد، نمی خواهم دروغ بگویم و فقط همین هشت مسئله را آموخته ام.
استاد: پس بگو تا بشنوم.

شاگرد:
اول
به خلق نگریستم دیدم هر ڪس محبوبی را دوست دارد و هنگامی ڪه به قبر رفت محبوبش او را ترڪ نمود.
پـــــس نیڪی ها را محبوب خود قرار دادم تا در هنگام ورودم به قبر همراه من باشد.

دوم
به ڪلام #خدا اندیشیدم؛
۩ " وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی/ فإن الجنة هی المأوی":
و اما ڪسی ڪه از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید
و نفس خود را از هوس باز داشت، بی گمان بهشت جایگاه اوست. نازعات: ۴۰ ۩
پـــــس با نفس خویش به پیڪار برخاستم تا این ڪه بر طاعت خدا ثابت گشتم.

سوم
به این مردم نگاه ڪردم
و دیدم هر ڪس شئ گران بهایی همراه خویش دارد و با جانش از آن محافظت می ڪند پس قول خداوند را به یاد آوردم :
۩ " ما عندڪم ینفذ و ما عند الله باق ".
آنچه پیش شماست، تمام می شود و آنچه پیش خداست، پایدار است.
نحل:۹۶۩
پـــــس هر گاه شیء گران بهایی به دست آودم، آن را به پیشگاه خدا تقدیم ڪردم تا خدا حافظ آن باشد.

چهارم
خلق را مشاهده ڪردم و دیدم هر ڪس به مال و نسب و مقامش افتخار می ڪند. سپس این آیه را خواندم :
۩ " إن أکرمکم عند الله أتقاکم ".
در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
حجرات:۱۳ ۩
پـــــس به تقوای خویش افزودم تا این ڪه نزد خدا ارجمند باشم.

پنجم
خلق را دیدم ڪه هر ڪس طعنه به دیگری می زند و همدیگر را لعن و نفرین می ڪنند. و ریشه ی همه ی این ها حسد است سپس قول خداوند را تلاوت ڪردم:
۩نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ".
ما [وسایل] معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم ڪرده ایم.
زخرف:۳۲ ۩
پـــــس حسادت را ترڪ ڪردم و از مردم پرهیز ڪردم و دانستم روزی و فضل به دست خداست و بدان راضـــــی گشتم.

ششم
خلق را دیدم ڪه با یکدیگر دشمنی دارند و بر همدیگر ظلم روا می دارند و به جنگ با یڪدیگر می پردازند.
آن گاه این فرمایش خدا را خواندم
۩" إن الشیطان لڪم عدو فاتخذوه عدوا ".
همانا شیطان دشمن شماست پس او را دشمن گیرید. فاطر:۶۩
پـــــس دشمنی با مردم را ڪنار گذاشتم و به دشمنی با شیطان پرداختم

هفتم
به مخلوقات نگریستم پس دیدم هر ڪدام در طلب روزی به هر دری می زند و گاه دست به مال حرام نیز می زند و خود را ذلیل نموده اند.
و خداوند فرموده :
۩" وما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها ".
و هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر [این ڪه] روزی اش بر عهده ی خداست. هود:۶ ۩
پـــــس دانستم من نیز یڪی از این جنبنده هایم و بدانچه ڪه خداوند برای من مقرر ڪرده است، راضی گشتم.

هشتم
خلق را دیدم ڪه هر ڪدام بر مخلوقی مانند خودشان توڪل می ڪنند؛ این به مال و دیگری نان و دگران به صحت و مقام.
و باز این قول خداوند را خواندم:
۩ " ومن یتوڪل علی الله فهو حسبه ".
و هر ڪس بر خدا توڪل ڪند، او برای وی بس است. طلاق:۳ ۩


پـــــس توڪل بر مخلوقات را ڪنار گذاشتم و بر توڪل به خدا همت گماشتم.☘


@rahe_aseman
🌾🌿🌾