🌾🌿🌾 ….. به نام حضرت دوست … … ….. شرر عشق

🌾🌿🌾
به نام حضرت دوست ...

#یا_مقلب_القلوب_و_الابصار


#نیایش_صبحگاهی


شرر عشق
خرّم آن دل کہ بود در حرم دلدارش
خنک آن دیده کہ دارد شرف دیدارش
عشق آن دُرّ یتیمی است کہ در ملک وجود
هر کجا مے نگرم گرم بود بازارش
از کران تا بہ کران طلعت جانانہ اوست
از عیان تا بہ نهان مصطبہ آثارش
زتجلاے جمالش همہ شیدایے او
گلِ او بلبلِ او گلبنِ او گلزارش
بہ تمناے وصالش همہ اندر تک و پوے
نجم سرگشتہ او مهر و مہ و دوارش

علامه حسن زاده آملی
#دیوان_اشعار


@rahe_aseman

🌾🌿🌾