از امام رضا (علیه السلام) سوال شد. بندگان خدا چه کسانی هستند فرمودند:

از امام رضا(عليه السلام) سوال شد
#بهترين بندگان خدا چه کسانی هستند فرمودند:

✔️کسانی هستند که وقتی کارهای نيک انجام
می دهند، خوشحال می شوند،
و زمانی که کارهای بد انجام می دهند،
طلب مغفرت می کنند،
و زمانی که به آنها نعمتی عطا می شود، شکرگزارند،
و هنگامی که گرفتار می شوند، صبر می کنند،
و زمانی که خشمگین می شوند، عفو می کنند.

📚 تحف العقول؛ صفحه۳۳٢

@rahe_aseman