🌹🍃 … …در هر تپش قلبم حضور معبودیست که. بی منت برایم خدایی می‌کند….. بی منت می‌بخشد…

🌹🍃#نیایش_شبانه

در هر تپش قلبم حضور معبودیست که
بی منت برایم خدایی می کند….
بی منت می بخشد…
و بی منت عطا می کند…
ای همه هستی…
ای همه شکوه…
ای همه آرامش….
امواج متلاطم درونم را ساحلی نیست جز یادت….
و غوغای روح بی پناهم را پناهی نیست جز حضورت…
وجودم را با ذکر نامت آذین می بندم
و جانم را با یادت متبرک می کنم
و عاشقانه تمنایت می کنم….


@rahe_aseman
🌿🌾🌿