؛. ساعت پنج صبح بود. 📽کارگردان: مصطفی هروی

https://youtu.be/oju1wDEAeMo

🎥 #فیلم_کوتاه ؛
ساعت پنج صبح بود
📽کارگردان :مصطفی هروی
🎞بازیگران : شبنم طلوعی، مامک خادم ، فاطمه اختصاری ، شاهین مشکین قلم ، حامد نیک پی ،کامبیز حسینی ، شاهین نجفی ، حبیب مفتاح بوشهری ، مانا نیستانی ، بشری دستورنژاد ، و افشین ناغونی
با شرکت هنرمندان ایرانی که از طریق شکل هایی از بیان هنری به شیوه ای متفاوت و خلاق واکنش خود را در برابر مجازات اعدام به اجرا در می آورند . اعدام هایی که غالبا در هنگام سحرگاهان ،در ساعت پنج صبح ،اوج عدالت حکومت دینی و نحوه برخورد آن با مشکلات اجتماعی وسیاسی را به نمایش میگذارند .
صحنه های شگرف و نفس گیر این فیلم ، با کمترین سخن ، شما را به قلب تجربه ای دردناک میبرند با حسی از خاطره های سیاه ، از حافظه بازماندگان ،ارتباطی تلخ با عناصر طبیعت همچون خاک و گیاه و آسمان ،همراه با ترانه و تلاش برای رسیدن به #حق_زیستن ...
این فیلم بخشی است از کارزار "حق زندگی" ، پروژه ای که توسط رادیو زمانه با هدف افزایش آگاهی نسبت به #حق_زیستن در ایران است.