✅نتیجه نظرسنجی این هفته کیتکو درباره تغییرات قیمت طلا در هفته پیش رو/ سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نسبت به رشد قیمت‌ها خوشبین هستند

✅نتیجه نظرسنجی این هفته کیتکو درباره تغییرات قیمت طلا در هفته پیش رو/ سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نسبت به رشد قیمت‌ها خوشبین هستند
@stockmarket_press 👈