هر ۱۰ شهروند ایسلندی در طول زندگی خود، حداقل یک کتاب تالیف می‌کند …🔰ما هیچ، ما نگاه😔😔😔

#فرهنگ_و_تمدن

مردم ایسلند سالی ۴۰ کتاب می‌خوانند و بعد از فنلاند (با خواندن ۴۷ کتاب در سال) بیشترین مردم کتابخوان جهان را دارد. هر ۱۰ شهروند ایسلندی در طول زندگیِ خود، حدّاقل یک کتاب تالیف می‌کند.

🔰ما هیچ، ما نگاه😔😔😔

@taft_Iran