جدیدترین نوشته‌ها

نظر افلاطون در باب هنر:

در کتاب دهم رسالهٔ جمهور و از همان ابتدا، افلاطون به بحث دربارهٔ عدم سازگاری فلسفه و شعر می‌پردازد. از دیدگاه افلاطون، فلسفه با داده‌های حسی و ذهنی و نیز با حس تجربی و استدلال، تعقل و خردورزی سر و کار دارد. اساسا فلسفه کاری با مسائل احساسات درونی انسان‌ها و جنبه‌های رمانتیک یا خیال‌پردازانه یا عاطفهٔ انسان‌ها ندارد. در حالی که در نظر افلاطون شعر و هنر با عالم تخیل، احساسات و عواطف رابطه دارد. در همین کتاب به بررسی تأثیر هنرهای توصیفی با حقیقت و تأثیر شعر بر اخلاق جوانان به‌ویژه تأثیرات ناشایست و انحرافی اشاره می‌کند …در تمام این حوزه‌ها افلاطون از دو نوع هنر یاد می‌کند. نخست هنرهایی که موضوعشان تنها زیبایی ظاهری و شکلی و صورت‌ها یا نمودهای زیباست؛ مانند خطوط طرحی و رسم و نقش‌هایی که بر پارچه‌ها یا طرح‌هایی که به‌طور تزئینی در معماری‌ها دیده می‌شود. وی نسبت به این نوع هنر هیچ مخالفتی ندارد، زیرا آن‌ها را وسیلهٔ آشنایی با روح نیک و زیبایی مطلق می‌داند. به باور افلاطون، روح انسان از طریق این هنرها با زیبایی مطلق (خود زیبایی) که به زعم وی نمادی از حقیقت مطلق است آشنا می‌گردد. نفس انسان به ...
  • گزارش تخلف

نظر افلاطون در باب دموکراسی:

دموکراسی از دو کلمه یونانی Demos (مردم) و Kratos (حکومت) تشکیل شده‌است. اندیشه‌های افلاطون در زمینه دموکراسی، بیش از هر فیلسوف دیگری در شکل گرفتن افکار اندیشمندان معاصر نفوذ داشته. افلاطون در کتاب جمهور؛ جامعه، حکومت، دولتمرد، قانون را پایه‌های مشترک دموکراسی تعریف می‌کند. به نظر وی، هر کس نمی‌تواند مدیر یا مسئول شود مگر اینکه شرایط آن را داشته باشد ازجمله هوش سرشار و آگاهی [معلومات] داشتن، منطقی بودن، کنترل نفس داشتن، ‌کننده کار بودن و شایستگی انجام آن را داشتن و علت و معلول را تشخیص دادن و … و بالاخره مسئولیت انتخاب‌کننده که باید از میان بهترها، بهترین را برگزیند. این نظر افلاطون که سران دولت‌ها باید فیلسوف باشند یا فلسفه بدانند و نیز نخبگان دارای یکی از این سه خصلت؛ هوشمندی (آگاه)، دلیری (شجاع) و زور بازو باشند تا کنون در هیچ تفسیری رد نشده‌اند. (منظور از زور بازو = نیرو و سلامت جسم و آگاهی به مبارزه نوین). افلاطون برجستگان یک ملت را دو گروه کرده‌است: مردان عمل و مردان فکر، که جامعه باید از هر فرد در جای خود استفاده کند. افلاطون روی مدیریت شایسته و استفاده بهینه یک جامعه از دانش، اس ...
  • گزارش تخلف

🔴 از «امانت» تعابیر مختلفی شده است …. 🔶 تصوف می‌گوید «عشق» است. مولوی می‌گوید «اراده» است

جمعی از علما «علم» دانسته‌اند و بعضی «ولایت»، گروهی هم معتقدند که منظور از امانت مشخص «حضرت علی (ع)» است … اما چرا قرآن خود این کلمه را مشخص بیان نکرده است؟. 🔷 چون این ویژگی زبان معجزه آسای قرآن است که کلمه‌ای انتخاب می‌کند که می‌توان معانی گوناگونی را از ابعاد مختلف آن استخراج کرد که در عین اینکه هیچکدام (به تنهایی) درست نیست، همه درست هم هست …🔶 چرا که امانت همه امکاناتی است که در خداوند است نه در سطح او و همه امکاناتی که در موجودات دیگر نیست و خاص انسان است و دلیل برتری و فضیلت او. امانت مجموعه همه اینهاست، که به انسان سپرده شده‌اند …🔷 امانت عبارت از آن ماده است که در وجود آدمی وارد شده و می‌تواند او را به سر حد عالی و مطلق تکامل قابل تصور در جهان برساند …🔶 پس اراده، اختیار، آگاهی و شعور، قدرت خلاقیت، عشق، معرفت، حکمت و همه اینها و بسیاری چیزهای دیگر که ما هنوز نمی‌شناسیم و در انسان آینده می‌تواند تحقق و تجلی پیدا کند، جزو «امانت» است … …📚 برگرفته از کتاب تاریخ و شناخت ادیان، ص ۳۰۷ …مجموعه_آثار_دکتر_علی_شریعتی. 🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون (به یونانی باستان: Πλάτων، ‏ با تلفظ: /ˈpleɪtoʊ/ˈ) ‏ (۴۲۸/۴۲۷ پ

م. تا ۳۴۸/۳۴۷ پ. م) دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه‌گانه یونانی (سقراط، افلاطون و ارسطو) است. افلاطون نخستین فیلسوفی است که آثار مکتوب از او به جا مانده‌است. همچنین بسیاری او را بزرگ‍ترین فیلسوف تاریخ می‌دانند. 🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

🌹. صبح آمده باز،. نغمه‌خوان من و تو

انداخته سفره‌ای میان من و تو. لبخند و بساط چایمان آماده‌ست. با «عشق». چه زیباست جهان من و تو …. سلام. صبحتون بخیر و شادی. امروزتون. سراسر خوشی و خوشبختی 🌹.
  • گزارش تخلف