تکلیف ۱۴ میلیارد دلار چی شد؟ با نرخ ترجیحی می‌فروشند، یا نیمایی، یا آزاد؟

تکلیف ۱۴ میلیارد دلار چی شد؟ با نرخ ترجیحی می‌فروشند، یا نیمایی، یا آزاد؟

تکلیف ۱۴ میلیارد دلار چی شد؟ با نرخ ترجیحی می‌فروشند، یا نیمایی، یا آزاد؟

شباهت بند ۱ و ۲ این متن، یعنی مجلس به دولت اختیار داده که اگه خواست ترجیحی بفروشه، اگه خواست نیمایی بفروشه و یارانه نقدی بده.

اما هیچکدوم عملی نخواهد شد! چرا؟
سال ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون بشکه نفت (و گاز معادل) صادر کردیم. سال ۹۷، به ۵۰۰ میلیون بشکه کاهش یافت.
سال ۹۸، حدود ۳۵۰ میلیون بشکه صادر می‌کنیم. با توجه به قیمت نفت، تخفیف ناشی از تحریم، و سهم ۱۴/۵٪ شرکت ملی نفت، حتی اگه سهم صندوق توسعه ملی به دولت داده بشه، بیشتر از بشکه‌ای ۴۰ دلار گیر دولت نمیاد. ۳۵۰ میلیون بشکه ۴۰ دلاری، می‌شه ۱۴ میلیارد دلار. یعنی کل درآمد نفتی ۱۴ میلیارد دلاره!

بودجه ۹۸، ۱۴۰ ه.م.ت درآمد نفتی پیش بینی کرده. ۱۴۰ ه.م.ت تقسیم بر ۱۴ میلیارد دلار، یعنی دلاری ۱۰ هزار تومن.

یعنی اگه دولت دلار رو کمتر از ۱۰ تومن بفروشه، کم میاره و ناگزیر به چاپ پول می‌شه.

- نه امکان فروختن به نرخ ترجیحی هست،
- نه امکان فروختن به نرخ نیمایی و توزیع نقدی اختلافش.

همونطور که بیانیه اقتصادی دیروز گفت، یارانه نقدی باید از حامل‌های انرژی بیاد.

@Economics_and_Finance