هدف همه سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی اینه که دیگه هرگز جهش ارزی رخ نده، اما در روش اختلاف نظر هست …اختلاف نظرها سر چیه؟

هدف همه سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی اینه که دیگه هرگز جهش ارزی رخ نده، اما در روش اختلاف نظر هست.

اختلاف نظرها سر چیه؟

۴ دقیقه - ۲/۵ مگ
@Economics_and_Finance