آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور، گفته‌اند: «اتفاقات اقتصادی کشور بعد از دی ماه سال ۹۶، ریشه سیاسی دارند»

آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور، گفته‌اند: «اتفاقات اقتصادی کشور بعد از دی ماه سال ۹۶، ریشه سیاسی دارند»

آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور، گفته‌اند: «اتفاقات اقتصادی کشور بعد از دی ماه سال ۹۶، ریشه سیاسی دارند».
https://t.me/eghtesadnews_com/45738

نخیر آقای نهاوندیان! این اتفاقات ریشه سیاسی نداشتند!
ریشه اتفاقات اقتصادی سال ۹۷، سه برابر شدن نقدینگی بین سالهای ۹۲ تا ۹۶، در عین تثبیت نرخ ارز به دستور رییس جمهور بود. به بعبارت دیگه، عدم تناسب بین سیاست ارزی و سیاست پولی دولت یازدهم، ریشه اتفاقات اقتصادی سال ۹۷ بود.

جمله آقای نهاوندیان جمله خطرناکیه، نه چون غلطه، بلکه چون حاکی از درس نگرفتن از گذشته‌ست. سال ۹۷، در واقع تکرار سال ۹۱ بود، ولی با شدت بیشتر. سال ۹۱ هم خود حاصل عدم تناسب بین سیاست ارزی و سیاست پولی در طول دولت نهم و دهم بود. اگه از اون تجربه درس گرفته بودیم، همون اشتباه رو مجددا در سالهای ۹۲ تا ۹۶ تکرار نمی‌کردیم.

اگه از اتفاقات اقتصادی سال ۹۷ درس نگیریم، بلکه ریشه اقتصادی اونها رو انکار کنیم تا وانمود کنیم سیاست‌های اقتصادی ما غلط نبودند، در سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۲ باز همون سیاستها رو تکرار می‌کنیم. در اون صورت سال ۱۴۰۳ از سال ۹۷ هم بدتر خواهد بود، کما اینکه سال ۹۷ از سال ۹۱ بدتر بود.

برای اینکه از اینجا به بعد اقتصادمون آرامش داشته باشه، مهمه که بفهمیم
👈 اتفاقات اقتصادی سال ۹۷، ریشه اقتصادی داشتند.
.