ثبت نام برای بن تخفیف ۱۵۰ تومنی:. bon. tibf

ثبت نام برای بن تخفیف 150 تومنی #نمایشگاه_کتاب:
bon.tibf.ir
فقط از تاریخ 20 تا 24 فروردین
ویژه دانشجویان
@GeneralEnglish


✅ توضیح:
بن خرید کتاب برای دانشجویان مبلغ 150 هزار تومان است که از این مقدار سهم مشارکت دانشجویان 90 هزار تومان است و 60 هزار تومان را نیز معاونت امور فرهنگی تامین خواهد کرد. عملا با پرداخت 90 هزارتومان امکان 150 هزارتومن خرید به ازای هر دانشجو وجود دارد.