با توجه به درخواست زیادی که بوده، سعی میکنم یه کلاس درس و تست گرامر و یه کلاس نکته و تست گرامر توی اردیبهشت برگزار کنم که هم برای

با توجه به درخواست زیادی که بوده، سعی میکنم یه کلاس درس و تست گرامر و یه کلاس نکته و تست گرامر توی اردیبهشت برگزار کنم که هم برای ارشد و هم برای آزمونهای داخلی که حجم زیادی از سوالاتشون گرامره، مفید باشه.
برنامه مشخص شد اطلاع میدم اینجا.