پاسخ صحیح گزینه ۳ هست. بذارید بالانس رو چک کنیم:. افعال: has broken

پاسخ صحیح گزینه 3 هست. بذارید بالانس رو چک کنیم:
افعال: has broken
ربط‌دهنده‌ها: -
پس جمله به خودی خود بالانس هست.
گزینه 1، فعل is produced اضافه می‌کنه که بالانس رو به هم می‌زنه چون ربط‌دهنده نمیاره.
گزینه 2 فعل produces اضافه میکنه بدون اینکه ربط‌دهنده اضافه کنه که این نقض بالانس هست.
بعد از including حتما به مفعول (اسم) نیاز خواهد بود اما تو گزینه 4، مصدر ingدار دوم رو آورده که بدون شک غلطه. ضمن اینکه در ادامه by مجهولی رو آورده در حالیکه مصدر معلوم استفاده کرده.
گزینه 3 صحیحه چون هم بعد از including اسم میاره و هم produced اینجا P.P. هست و فعل به حساب نمیاد و بعدش به درستی by نشانه مجهولی اومده.
@generalenglish

پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور دکتری در:
🌀 generalenglish.ir/دانلود-سوالات-و-پاسخ-کنکور-دکتری-و-ارشد