👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

تصویر مقایسه‌ای از اندازۀ ابرسیاهچاله کهکشان #M87 (#مسیه۸۷) با منظومه شمسی، مدار پلوتو و همچنین مکان فضاپیمای #وویجر۱

این سیاه‌چاله که در فاصله ۵۳ میلیون سال نوری از کره زمین است، ۴۰ میلیارد کیلومتر وسعت دارد و دانشمندان آن را یک “غول” یا یک "اَبَرسیاه‌چاله" توصیف کرده‌اند.

┄┅═══❁🔴🌑❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁🌑🔴❁═══┅┄