👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻.. شاید حرکت بسیار سریع به‌نظر برسد

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

شاید حرکت #نور بسیار سریع به‌نظر برسد. اما وقتی در فضا به #فاصله میان سیّارات، ستاره‌ها و کهکشان‌ها نگاه می‌کنیم وضعیت متفاوت می‌شود.
تصویر متحرک فوق، سرعت و حرکت نور را از #زمین به سمت سیاره #مریخ نشان می‌دهد.
در حدود ۳ دقیقه طول می‌کشد تا نور، مسافت بین #زمین و #مریخ را طی کند.
حال در نظر بگیرید که سرعت نور، در مقیاس کیهانی چقدر می‌تواند کسل‌کننده باشد...!!!

┄┅═══❁🔴🌏❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁🌏🔴❁═══┅┄