این شب‌ها بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی یعنی سیاره از نظر ظاهری نزدیک به بخش مرکزی کهکشان راه شیری قرار دارد و ترکیب این سیاره درخشا

این شب‌ها بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی یعنی سیاره از نظر ظاهری نزدیک به بخش مرکزی کهکشان راه شیری قرار دارد و ترکیب این سیاره درخشا

این شب‌ها بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی یعنی سیاره #مشتری از نظر ظاهری نزدیک به بخش مرکزی کهکشان راه شیری قرار دارد و ترکیب این سیاره درخشان و کهکشان راه شیری در هنگام #سحرگاهان منظره‌ای بسیار زیبا و جذاب را می‌سازد که در آسمان‌های تاریکِ دور از شهر قابل رؤیت است.

┄┅═══❁⚪️🔴❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁🔴⚪️❁═══┅┄