👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻.. ⚫️و این هم اولین عکس واقعی از یک ‌چاله

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻.. ⚫️و این هم اولین عکس واقعی از یک ‌چاله

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

⚫️و این هم اولین عکس واقعی از یک #سیاه‌چاله

🔶این سیاه‌چاله در جایی بسیار دور از منظومه شمسی قرار دارد

┄┅═══❁🔴🔵❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁🔵🔴❁═══┅┄