👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻.. اگر یک ‌چاله خیلی کوچک نزدیک ما باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

#ویدئو 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

اگر یک #سیاه‌چاله خیلی کوچک نزدیک ما باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

این کلیپ را حتماً ببینید تا با ماهیت #سیاه‌چاله فضایی بیشتر آشنا شوید.

┄┅═══❁🔴⚫️❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁⚫️🔴❁═══┅┄