👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻.. 🗾نمایی زیبا و حیرت‌انگیز از سحابی

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

🗾نمایی زیبا و حیرت‌انگیز از سحابی #سر_اسب

این سحابی یکی از زیباترین و شناخته‌ شده‌ترین دیدنی‌های نجومی است که می‌توان آن را در ظلمت آسمان، درست در شرقی‌ترین نقطه صورت فلکی #جبار، در کنار ستاره #نطاق که یکی از سه ستاره #کمربند_شکارچی است مشاهده کرد.
سحابی #سراسب یک سحابی تاریک در یک ابر مولکولی است و حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. این سحابی یک ابر به شدت متراکم، سرد و تاریک از غبار و گاز است که به صورت نیم‌رخی سیاه در برابر سحابی فعّال و درخشان #ic۴۳۴ قرار گرفته است.

┄┅═══❁🌌🌌❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁🌌🌌❁═══┅┄