👆🏻👆🏻👆🏻 …📚کتاب ‌شناسی_مقدماتی.. 🖌نوشته: استیو لاریتسون.. ✏️ترجمه: امیرعلی توجه

👆🏻👆🏻👆🏻
#معرفی_کتاب

📚کتاب #ستاره‌شناسی_مقدماتی

🖌نوشته : استیو لاریتسون

✏️ترجمه : امیرعلی توجّه

💾فرمت: PDF

┄┅═══❁☀☀️❁═══┅┄
🔭 @Haft_Aseman0 🔭
┄┅═══❁☀☀️❁═══┅┄