✅استاد احمد محمودی ازناوه. ⚛️دکترا, مهندسی کامپیوتر -دانشگاه شهیدبهشتی.. ✅Courses Page:

✅استاد احمد محمودی ازناوه. ⚛️دکترا, مهندسی کامپیوتر -دانشگاه شهیدبهشتی.. ✅Courses Page:

✅استاد احمد محمودي ازناوه
⚛️دكترا, مهندسي كامپيوتر -دانشگاه شهيدبهشتي

✅Courses Page:
🌐 : goo.gl/FQwG5t

#اساتید_هوش_مصنوعی
➖➖➖➖➖➖➖➖
🆔: @HomeAI