✅پیش بینی سکته قلبی با الگوریتم هوش مصنوعی

✅پیش بینی سکته قلبی با الگوریتم هوش مصنوعی

گروهی از محققان دانشگاه ناتینگهام توانسته اند الگوریتم ماشین یادگیری بسازند که مانند یک پزشک قابلیت شناسایی خطر حمله قلبی را دارد.

این درحالی است که بسیاری معتقدند نمی توان به این الگوریتم ها در علم پزشکی اعتماد کرد.

در همین راستا گروهی از محققان کالج کاردیوگرافی آمریکا و بنیاد قلب آمریکا با توجه به ۸ عامل (از جمله سن، سطح کلسترول و فشار خون) راهنمایی برای تخمین خطر بیماری قلبی فرد تهیه کردند. این سیستم به طور متوسط توانست خطر حمله قلبی فرد را با صحت ۷۲.۸ درصد تخمین بزند.
سپس نتایج آزمایش های این الگوریتم ماشین یادگیری با این نتایج مقایسه شد.
در آزمایش های مربوط به الگوریتم های ماشین یادگیری اطلاعات مربوط به ۳۷۸۲۵۶ بیمار انگلیسی را در این الگوریتم ها وارد کردند.
این سیستم نخست از ۲۹۵ هزار سابقه پزشکی استفاده کرد تا یک مدل پیشگویی بسازد. سپس از بقیه اطلاعات برای آزمایش و بهبود این مدل استفاده شد. این الگوریم ها نتیجه ای بسیار بهتر از آزمایش «شناسایی خطر حمله قلبی براساس راهنما» داشتند. به طوریکه راستی آزمایی آنها ۷۴.۵ تا۷۶.۴ درصد بود.
این سیستم توانست با بررسی سابقه ۸۳ هزار بیمار، جان ۳۵۵ نفر را نجات دهد. همچنین این سیستم هوش مصنوعی توانست تعدادی از عوامل ریسکی را شناسایی کند که در راهنماهای موجود، نامی از آنها برده نشده است؛ مانند بیماری های مغزی شدید و مصرف کورتیکواستروئیدها.

➖➖➖➖➖➖➖➖
🆔: @HomeAI