نسبت‌های مالی مهم در اعطای اعتبار و تسهیلات به مشتریان در زمان رکود و تحریم

نسبت های مالی مهم در اعطای اعتبار و تسهیلات به مشتریان در زمان رکود و تحریم

در شرائطی که اقتصاد کشور با تحریم و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، به نظر میرسد تسهیلات دهی به مشتریان به عنوان یکی از اجزای مصارف بانکها (طرف دارایی بانکها) با کندی پیش میرود. اما بد نیست برخی از نسبت های مالی مهم اعتبارسنجی در هنگام تسهیلات به مشتریان را در حال حاضر بررسی کنیم. این نسبت ها و شاخص ها عبارتند از :

1. نسبت های فعالیت جهت محاسبه "نیاز مشتری" : شامل دوره گردش کالا ، دوره وصول مطالبات ، دوره گردش عملیات

2. نسبت های سودآوری جهت محاسبه "توان مشتری" : عمدتا شامل سود عملیاتی و بازده فروش

3. نسبت های مالکانه در خصوص وضعیت مشتری در صورت ورشکستگی : مانند نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی

4. سایر شاخص ها : که عبارتند از :
الف) میزان موجودی مواد و کالا
ب) تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و توجه به کوتاه یا بلندمدت بودن تسهیلات
ج) توجه ویژه به حقوق صاحبان سهام و عدم وجود زیان انباشته
د) مانده حساب جاری شرکا
ه) کل تسهیلات دریافتی سرمایه در گردش شرکت نباید هرگز بیش از درآمد حاصل از فروش باشد
و) میزان صادرات و واردات
ز)درآمد غیرعملیاتی (بخصوص در مورد شرکتهای بازرگانی)
ح) قراردادهای در دست اجرا و قراردادهای اجرا شده (درآمد مورد شرکت های پیمانکاری)
ط) استعلام در خصوص احتمال سوء پیشینه مالی بخصوص در حال حاضر در خصوص رفع تعهد ارزی و چک برگشتی

کارشناسان اعتباری بانک ها در همه سطوح تصمیم گیری می بایست آموزش های لازم را در خصوص این نکات کلیدی دریافت کرده و همواره خود را بروز نمایند.

همچنین می بایست تجربیات سال های اخیر به‌عنوان Lesson Learnt در اختیار آنها قرار گیرد تا از انجام اشتباهات تکراری جلوگیری شود.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney