دوری از انزوای جهانی، راهکاری برای جلوگیری از خروج سرمایه احتمالی در سال ۱۳۹۸

دوری از انزوای جهانی ، راهکاری برای جلوگیری از خروج سرمایه احتمالی در سال 1398

"فرار سرمایه" میتواند خروج سرمایه به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور و یا خارج نمودن از چرخه تولید داخلی کشور باشد. با توجه به شرائط سیاسی - اقتصادی کشور، هر دو نوع فرار سرمایه میتواند در کشور تشدید شده و عواقب ناگوارتری را به وجود آورد.

بنابر گفته مسئولین و مقامات کشوری در حدود 25 الی 30 میلیارد دلار ارز طی سالهای اخیر در گاوصندوق هاي امن خانوارها جمع آوری گردیده است. وضعيتي كه اثرات آن بر اقتصاد تفاوت چنداني با فرار سرمايه از مرز ندارد.

اما پدیده تغيير تركيب پرتفوهاي داخلي به نفع دارايي هاي کم ریسک و بعضا نقدشونده خارجي نیز طی سالهای اخیر بخصوص از طریق خرید ملک در کشورهای همسایه بخصوص ترکیه شدت گرفته است. بطوری که میتوان برآورد نمود در سال 2018 در حدود 3 میلیارد دلار منزل مسکونی توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است.

با توجه به شرائط سیاسی پیش روی کشور در سال 1398، چه بخواهیم و چه نخواهیم عدم تصویب قوانین بین المللی در کشور مانند FATF تاثیر منفی برجای گذاشته و شاید تشدید کننده بحران انتظارات خواهد بود.

زیرا وقتی چشم انداز كاهش شديد در ارزش پول ملي يا چشم انداز افزايش در ريسك فعاليت اقتصادي در يك كشور وجود داشته باشد، بسياري از بازيگران اقتصادي ترجيح مي دهند سرمايه خود را از مرزهاي اقتصاد كشور خارج كنند تا سرمايه خود را از آثار سوء التهاب و بي ثباتي حفظ كنند.

بنابر داده های مرکز آمار در حدود 500 هزار واحد مسکونی خالی در تهران (عمدتا در مناطق شمالی شهر) وجود داشته که اگر تصور کنیم تنها 200 هزار واحد آن در مناطق یک تا شش شهرداری، با متراژ متوسط 114 متر و متوسط قیمت 15 میلیون تومان، تبدیل به ارز و خرید ملک و سایر دارایی های مالی در خارج از کشور شود، چیزی در حدود 26 میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصادی کشور (علاوه بر آن 30 میلیارد دلار پول موجود در گاوصندوق خانوار) خارج خواهد شد و تشدید بحران ارزی اجتناب ناپذیر خواهد شد.

بخشی از ارز مورد نیاز جهت خروج سرمایه از محل ارز تزریق شده بانک مرکزی در بازار داخلی تامین شده و بخشی نیز از ارز موجود در بازار . بخشی هم از ارز بازنگشته به اقتصاد در کشورهای ترکیه ، عراق و حتی اخیرا مالزی 😳

امید به روزی که سیاستمداران کشور واژه "انتظارات" کارگزاران اقتصادی مانند خانوار، بنگاه ها و بانکهای تجاری را کمی جدی بگیرند. غافل شدیم و 180 میلیارد دلار سرمایه از کشور طی سالهای اخیر فرار کرد!

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney