🔵 افزایش ٣٣ درصدی صادرات نفت به

🔵 افزایش ٣٣ درصدی صادرات نفت به

🔵 افزایش ٣٣ درصدی صادرات نفت #ایران به #چین

چین در آستانه اتمام معافیت شش ماهه تحریم نفتی ایران واردات نفت از این کشور را افزایش داده و طی آوریل ۷۵۴ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.

🔗 https://www.reuters.com/article/us-column-russell-crude-china/china-keeps-buying-crude-oil-for-storage-but-difficulties-loom-russell-idUSKCN1RU24R

🌍 @InternationalRel