🔵 جمعیت مهاجران جهان عمدتا از چه کشورهایی هستند؟.. (۶٫۳ میلیون تن)؛..۲

🔵 جمعیت مهاجران جهان عمدتا از چه کشورهایی هستند؟.. (۶٫۳ میلیون تن)؛..۲

🔵 جمعیت مهاجران جهان عمدتاً از چه کشورهایی هستند؟

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می‌گوید دو سوم #مهاجران جهان از 5 کشور هستند:

1. #سوریه (6.3 میلیون تَن)؛

2. #افغانستان (2.6 میلیون تن)؛

3. #سودان_جنوبی (2.4 میلیون تن)؛

4. #میانمار (1.2 میلیون تن)؛

5. #سومالی (986/400 تن)؛

#توییتر
#UNHCR
🔗 https://twitter.com/Refugees/status/1117027903831793664?s=19