فایننشال تایمز از تقابل دو نسل؛.. نسلی که باعث شد و نسلی که می‌خواهد با ‌وهوایی مبارزه کند …

فایننشال تایمز از تقابل دو نسل؛.. نسلی که باعث شد و نسلی که می‌خواهد با ‌وهوایی مبارزه کند …

#کارتون فایننشال تایمز از تقابل دو نسل؛

نسلی که باعث #تغییرات_اقلیم شد و نسلی که می‌خواهد با #تغییرات_آب‌وهوایی مبارزه کند.

#نشریات
#جمعه‌ها_برای_آینده
#fridays_for_future
#ClimateAction
#ClimateChange
#climatechange
#ClimateAction
#ClimateChange_is_not_a_hoax
#ClimateChangeisReal