صفحه آیت‌الله خامنه‌ای و سید ابراهیم رئیسی نیز در از دسترس خارج شد …🌍

صفحه آیت‌الله خامنه‌ای و سید ابراهیم رئیسی نیز در از دسترس خارج شد …🌍

صفحه آیت‌الله خامنه‌ای و سید ابراهیم رئیسی نیز در #اینستاگرام از دسترس خارج شد.

🌍 @InternationalRel