❗️تاملی بر اخلاقیات❗️

❗️تاملی بر اخلاقیات❗️
قسمت دوم


📙دینداران معتقدند که اخلاق بخشی از دین است و اگر خداوند تعیین نکند که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است عقل انسان نمی تواند تشخیص بدهد که راست گویی خوبه و دروغ گویی بد. و حال چطور می توان فهمید که دستورات خدا در مورد مسائل اخلاقی چی بوده پای قشر روحانی به میان می آید که مفسران حرفهای خدا هستند و می شوند تعیین کننده اخلاقیات جامعه. ولی اصول اخلاقی در خود طبیعت بوده بسیار قبل تر از پیدایش دین های توحیدی، و گرایش طبیعی به اخلاق در تمام جوامع انسانی دیده می شود، حتی در میان حیوانات، جوانمردی، انصاف و ایثار دیده می شود، دین اخلاق دینی را جانشین اخلاق عقلانی کرد. نتیجه این اخلاق دینی این شد که دیگر ملاک اخلاق عقل نبود، بلکه دین بود، و اگر دین به قدرت و حکومت برسد که رسید، و بر اساس ظلم رفتار کرد، این ظلم غیر اخلاقی محسوب نمی شود، چون دینی هست و حالا اگر خدا بگوید حقوق انسانها با هم برابر نیست و مرد بیش از زن و دیندار بیش از کافر حق دارد دیگر این حکم زیر پا گذاشتن یک اصل اخلاقی محسوب نمی شود، چرا که اخلاق هم دینی شده است، در اخلاق دینی یک دیندار بخاطر خدا حرمت دیگران را نگه می دارد پس اگر حرف خدا چنین بیان شود که کافر حرمتی ندارد او به راحتی به انسانهای کافر بی حرمتی می کند.
ولی باید در نظر داشت که پشتوانه اخلاق باید عقل و آبرو و احتیاجات اجتماعی انسانها باشد نه دین چرا که دین هم باید در خدمت اخلاق و انسان باشد.📙


@Kajhnegaristan