🔹شاخص سرانه چک برگشتی در سطح کشور (اردیبهشت ١٣٩٦).. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏

🔹شاخص سرانه چك برگشتي در سطح كشور(ارديبهشت ١٣٩٦)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress