معاون قوه قضائیه:.. ✅طرح ابلاغ الکترونیکی ۳۰۰ میلیارد ریال در هزینه‌ها صرفه جویی می‌کند

معاون قوه قضائیه:

✅طرح ابلاغ الکترونیکی 300 میلیارد ریال در هزینه ها صرفه جویی می کند

قزوین - ایرنا - معاون رئیس و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: طرح ابلاغ الکترونیکی پرونده های قضائی 300 میلیارد ریال از هزینه ارسال مرسوله های کاغذی را کاهش می دهد. شهریاری با بیان اینکه با اجرای این طرح سالانه بیش از 60 میلیون ابلاغ را می توان به صورت الکترونیکی ارسال کرد، ادامه داد: سالانه 15 میلیون پرونده قضائی داریم که هر پرونده حداقل چهار ابلاغ دارد و این طرح می تواند بیش از 300 میلیارد و در صورت محاسبه هزینه های پنهان نیز بیش از یک هزار میلیارد ریال از هزینه های مربوط به ارسال مرسوله ها را کاهش دهد. به گفته وی، سرعت در ابلاغ و صرفه جویی در مصرف کاغذ، جلوگیری از بستر تعامل های جرم خیز، جلوگیری از نرسیدن درصد قابل ملاحظه ای از ابلاغ ها به صاحبان آن و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان از جمله مزایای دیگر طرح ابلاغ الکترونیکی است. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: https://telegram.me/lawpress