💢معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نحوه اعتراض به نتیجه آزمون سنجش شخصیت قضاوت را اعلام کرد... ‏

💢معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نحوه اعتراض به نتیجه آزمون سنجش شخصیت قضاوت را اعلام کرد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress