✅تفاوت مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون کار و قانون تامین اجتماعی

✅تفاوت مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون کار و قانون تامین اجتماعی
@Zanjan_law

⚫️سوال:

✍من مدتی به عنوان #کارگر خط با قرارداد موقت در راه آهن مشغول به کار بودم و الان قطع همکاری کرده ام. ما برای اضافه کاری به اداره کار شکایت کردیم ولی ساعت کاری ما رو بجای ۶ساعت ( که در کارهای سخت و زیان آور قید شده ) بیشتر به کار گرفته. میخواستم بدونم، پول این یک ساعت که اضافی ما را به کار گرفتند قابل طرح در مراجع حل اختلاف هست؟

✔️پاسخ👇

🔹اگر مرجع تشخیص تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه قانون تامین اجتماعی می باشد موضوع از زمره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بوده باشد ، بنابراین مقررات موضوع ماده ۵۲ قانون کار بر ایشان قابل تسری نیست و خواسته ایشان مبنی بر انجام اضافه کاری ( ماده ۵۹ قانون کار ) فاقد وجاهت قانونی است .

🔹 چنانچه مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۱ موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار بوده باشد و کمیته استانی موضوع ماده ۱۸ این آیین نامه تعیین کننده مشاغل سخت و زیان آور بوده باشد ، مقررات موضوع مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار از جمله کسر ساعت کار ، برخورداری از مرخصی استحقاقی بر ایشان تسری پیدا خواهد کرد .

🔹بر اساس ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بکار دارند ، ممنوع است و مراجع حل اختلاف نیز نمی توانند کارفرما را محکوم به پرداخت فوق العاده اضافه کاری کنند.

🔹چنانچه کارفرمایان بر خلاف مقررات ماده ۶۱ قانون کار ، کارگران را وادار به انجام کار اضافی کنند مشمول جرائم و مجازات ماده ۱۷۶ قانون کار قرار میگیرند./حل اختلاف
#مشاغل_سخت_و_زیان_آور


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law