رییس کل محاکم تهران اعلام کرد. ✅بهره‌برداری از سامانه ثبت‌نام ابلاغ الکترونیک قضایی در اواسط مهر ماه

رییس کل محاکم تهران اعلام کرد
✅بهره‌برداری از سامانه ثبت‌نام ابلاغ الکترونیک قضایی در اواسط مهر ماه https://telegram.me/lawpress