✅مراجعه ۲۴ میلیون نفر به کلانتری‌ها در سال گذشته

✅مراجعه 24 میلیون نفر به کلانتری‌ها در سال گذشته
@Lawpress

به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد:

در برخی از مناطق مخصوصا مناطق حاشیه‌ای از زمان صدور فرمان بیش از 50 پاسگاه یا کلانتری ایجاد و یا از نظر کمیت ساختار، افزایش پیدا کرده است به منظور ارائه خدمات آسان و بی منت و کم هزینه به مردم ، یک سری نظامات نیز باید اصلاح می‌شد که به این فر‌آیندها توجه بیشتری شده است.


شرفی با بیان اینکه در حوزه فناوری و تکنولوژی اقدامات خوبی صورت گرفته، گفت: ما به جای عامل انسانی بیشتر از تکنولوژی استفاده خواهیم کرد که هم اکنون 40 اقدام فناورانه پیش بینی و برنامه‌ریزی شده که در حال حاضر 10 اقدام در هفته نیروی انتظامی به امید خدا به مرحله رونمایی می‌رسد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در پایان بیان داشت: سال گذشته حدود 24 میلیون نفر به کلانتری‌ها مراجعه که با استفاده از فناوری‌ها می‌خواهیم این مراجعات را کاهش دهیم و در نظر داریم 6 میلیون نفر از مراجعان کاهش پیدا کنند و در ازای آن از طریق برون سپاری برخی فعالیت ها و همچنین ارائه خدمات از راه دور برنامه ها انجام شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress