✅موارد ارجاع به شورا و داوری

✅موارد ارجاع به شورا و داوری
https://telegram.me/lawpress
1️⃣اختلاف در اصل نکاح،اصل طلاق،فسخ نکاح و نسب:قابل ارجاع به داوری و شورا نیست(اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست)

2️⃣اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت:
قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

3️⃣دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی:قابل ارجاع به داوری و شورا نیست.

4️⃣دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی:قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

5️⃣اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد:قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress