✅معاون اتاق بازگانی ایران طی نامه‌ای به رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشورخواستار جلوگیری از تنظیم وکالت نامه و واگذاری کارت بازرگا

✅معاون اتاق بازگاني ایران طی نامه ای به رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشورخواستار جلوگیری از تنظیم وکالت نامه و واگذاری کارت بازرگانی به غیر از دارندگان کارت بازرگانی شد👇
‏https://telegram.me/lawpress