✅محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه موادمخدر قابل بررسی است.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:

✅محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه موادمخدر قابل بررسی است

معاون اموربین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: یکی از پیشنهادات در رابطه با موضوع اعدام، محدود کردن مجازات اعدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر است که می تواند از منظر حقوقی بررسی شود. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: https://telegram.me/lawpress