💢کشف دلارهای جعلی در خیابان فردوسی تهران.. ✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻

💢کشف دلارهای جعلی در خیابان فردوسي تهران

🔹با توجه به روزهای پایانی سال شهروندان برای خرید ارز از مراکز مجاز اقدام کنند.


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page