✅بررسی اصلاح ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری‌ در دستور کار این هفته مجلس

✅بررسی اصلاح ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری‌ در دستور کار این هفته مجلس
@Lawpress

🔹برخی از موارد دستور هفتگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی از روز ۱۶ الی ۱۹مهر:

▪️ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح‌الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری‌درخصوص‌اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی؛

▪️گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو؛

▪️گزارش شور دوم کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛

▪️گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه حفاظت از خاک؛

▪️تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه .

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress