✅مدیرکل امور حقوقی وتعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان:

✅مدیرکل امور حقوقی وتعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان:

دریافت ١٥ هزار و٧٢٦ مورد شکایت مردمی توسط ١٢٤ درمردادماه
🔹مردم عدم درج برچسب قیمت کالاها را گزارش دهند👇
‏https://t.me/Lawpress