‍ ✅آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب رئیس قوه قضائیه.. فایل: 👇

‍ ✅آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب رئیس قوه قضائیه

👈این آیین‌نامه با شماره 100- 28409-9000 مورخ 1396/06/29 توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇