💢 «کمالی‌پور» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:. 🔹آشنایی رئیسی با قوه قضائیه یک نکته مثبت است

💢«کمالی‌پور» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
🔹آشنایی رئیسی با قوه قضائیه یک نکته مثبت است.
🔹او شناخت کاملی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زوایای پیدا و پنهان قوه قضائیه دارد.
🔹امیدواریم شاهد تحولات خوبی در دستگاه قضا باشیم/فارس


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page