✅پلیس فتا نسبت به تله گذاری مجرمان سایبری برای کاربران در اینترنت‌های باز و رایگان اماکن عمومی با توجه به مسافرت‌های نوروزی و استف

✅پلیس فتا نسبت به تله گذاری مجرمان سایبری برای کاربران در اینترنت‌های باز و رایگان اماکن عمومی با توجه به مسافرت های نوروزی و استفاده از این گونه خدمات رایگان هشدار داد/ايرنا👇
‏ @lawpress