✅کشف ۴۵۰ کیلوگرم گوشت الاغ از یک قصابی در چنارشاهیجان کازرون!.. ‏

✅کشف ۴۵۰ کیلوگرم گوشت الاغ از یک قصابی در چنارشاهیجان کازرون!

پلیس: متهم دستگیرشد/ کسی شکایت دارد اقدام کند /ايرنا👇
‏https://telegram.me/lawpress