💢برخورد شهرداری شیراز با مالکی که درخت توت کهنسال موجود در پیاده‌رو را قطع کرده بود …✅تلگرام🔻. ‏

💢برخورد شهرداری شیراز با مالکی که درخت توت کهنسال موجود در پیاده‌رو را قطع کرده بود


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page