💢فردا شنبه ٢٥ شهریور آخرین مهلت ثبت نام آزمون مرکزمشاوران حقوقى قوه قضاییه است... 🔹سایت ثبتنام👇

💢فردا شنبه ٢٥ شهريور آخرين مهلت ثبت نام آزمون مركزمشاوران حقوقى قوه قضاييه است.

🔹سايت ثبتنام👇
‏http://azmoon.23055.ir

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress