💢بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری خودداری کنند

💢بانک ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری خودداری کنند


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress