چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

چکیده:
✅مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در دو سال نخست فعالیت‌شان وکیل پایه دو محسوب شده و در این مدت حق اقامه دعوی در دیوان را ندارند.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970901500370

⚫️رای بدوی

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره 214 مورخ 10/3/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضاییه، #مشاوران_حقوقی موضوع آیین‌نامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و #وکیل_پایه_دو محسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری و امور رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مأمور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال بـا خواستـه غیـر مالـی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا می‌باشند. نظر به اینکه دعاوی یاد شده منحصراً از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، در نتیجه به لحاظ عدم جواز #وکالت و شرکت #وکیل_پایه۲ در موضوع ماده 187 قانون فوق‌الذکر در #دیوان_عدالت_اداری، شکایت قابل استماع نبوده است. لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیـان به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع مارالذکر، با کیفیت موجود رأی به #رد_شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page